Sker evolution på grund av strålning?

DNAs kemiska struktur.

Är evolutionen en produkt av den radioaktiva bakgrundsstrålningen? Är det därför som DNA inte alltid lyckas göra perfekta kopior och det uppstår mutation?

Du har delvis rätt men det är lite mer komplicerat än så.

Mutationer uppstår på grund av skador bland annat från radioaktiv strålning men också från:

  • Röntgenstrålning
  • UV-strålning
  • En viss inneboende instabilitet i DNA molekylens baser; Alltså spontana skador
  • Oxidativa skador från reaktiva molekyler som bildas i celler
  • Skador från ämnen utifrån inkl. t. ex. nitrit från charkuteriprodukter, miljögifter etc.

Sedan kan mutationer också vara en konsekvens av fel i DNA kopiering. Detta beror på att enzymerna som utför kopieringen inte är perfekta och har inget med strålning att göra.

Av skadorna repareras ca. 99.9%. Resten ger upphov till mutationer. De flesta kopieringsfelen korrigeras också, men jag kan inte på rak arm hur mycket.

Andra förändringar i genomet beror på att bitar av DNA flyttas eller kopieras.

Kommer DNA förändringarna i för hög takt så hotar det artens och individens existens. Vi ser det t.ex. i form av cancer. Men alla dessa DNA förändringar tillsammans är också på lång sikt nödvändiga för att skapa genetisk variation som sedan kan selekteras från i den evolutionära processen. Så evolutionen står inte eller faller med en enstaka faktor. Skulle vi inte ha radioaktiv strålning skulle vi ändå ha evolution.

-Allan Rasmusson

september 4, 2018

Inlägget postades i

Evolution Miljö