Kategoriarkiv: Miljö

Frågor om miljön.

Sker evolution på grund av strålning?

Är evolutionen en produkt av den radioaktiva bakgrundsstrålningen? Är det därför som DNA inte alltid lyckas göra perfekta kopior och det uppstår mutation? Du har delvis rätt men det är lite mer komplicerat än så. Mutationer uppstår på grund av skador bland annat från radioaktiv strålning men också från: Röntgenstrålning UV-strålning En viss inneboende instabilitet i DNA molekylens baser; Alltså … Läs mer

Evolution/Miljö 0

Kottar på rad

Min 13 åriga kusin hittade detta djupt inne i skogen. Spåret av kottar går mellan tre hål i marken. Vilket djur har gjort så, och varför? Jag är förvisso ingen däggdjursexpert, men nog ser detta märkligt ut! Många smådäggdjur som är aktiva på vintern samlar matförråd. Ekorrar tycker om kottar och lägger gärna sådana på hög. Men då brukar det … Läs mer

Djur/Miljö/Övrigt 0

Fisk- och fågeldöd

Jag är bland annat religionslärare på en högstadieskola utanför Göteborg och har lite frågor som rör fiskdöd och fågeldöd. När man undervisar religion så dyker det då och då upp frågor som rör visa religiösa domedagsprofeter som sprider oro skulle jag vilja säga, bland unga. De tar upp just fiskdöd och fågeldöd som ett tecken på den sista tiden. Min … Läs mer

Djur/Miljö/Övrigt 0

Tillbakabildas öknen?

Hörde på nyheterna klockan 6 på morgonen för några dagar sedan att en forkare i Lund (kan ha tagit fel på ort) kommit fram till att ett ökat koldioxidutsläpp med fört att växtligheten i öknen brett ut sig 20 %. Hörde jag rätt? Jag vet inte exakt var siffran 20% kommer ifrån, men det kan stämma. Överlag är det fortfarande … Läs mer

Miljö/Växter 0

Ekosystemet i stora barriärrevet

Vad händer med ekosystemet i det stora barriärrevet när korallerna dör? Hur påverkas den biologiska mångfalden? Eftersom korallerna är viktiga både som näring för andra djur och som habitat, så påverkas ekosystemet kraftigt till det negativa när korallerna dör. Många arter försvinner helt eller delvis, och den biologiska mångfalden försämras. Mer information om klimatförändring och koraller hittar du här. Jag … Läs mer

Ekologi/Miljö 0

Om sötvattnet tar slut

Vad händer om allt sötvatten i värden tar slut? Sötvattnet kan i princip inte ta slut, så länge vatten avdunstar och faller igen som regn. Vi kan dock ha brist på sötvatten på olika håll i världen ifall regnmängden inte täcker behovet, eller om sjöar och vattendrag är förorenade och därför otjänliga som dricksvatten. Att förse bristområden med vatten via … Läs mer

Miljö 0

Invasiva arter

Jag undrar lite om invasiva arter och deras inverkan på ekonomi och hälsa i drabbade områden. Tror du att problemen med invasiva arter kommer öka i framtiden? Finns det något sätt att minska spridningen av invasiva arter? Finns det tydliga exempel på invasiva arter som negativt påverkar ekonomi och livskvalitet hos drabbade? Vad tycker du är det bästa sättet att … Läs mer

Miljö 0

Energi från havsvatten

Kan man omvandla havsvatten till energi? Ja, det kan man. Oftast handlar det om att omvandla rörelseenergi från vågor eller tidvattensströmmar till elektrisk energi. Men det pågår även forskning om att omvandla gradienter i temperatur eller salthalt till energi. Eftersom det finns så mycket energi i form av havsrörelser kan detta vara ett viktigt tillskott till framtidens hållbara energikällor. -Jessica … Läs mer

Miljö/Övrigt 0

Biodiversitet

Varför är biodiversitet viktigt? Biodiversitet, eller biologisk mångfald, innebär att ett ekosystem innehåller många olika arter. Det kan finnas moraliska argument varför vi bör bevara diversitet, t.ex. att det är fel att låta arter dö ut om det kan förhindras. Men en väldigt praktisk anledning är att ekosystem med många arter verkar vara mer stabila och svårare att rubba. Vill … Läs mer

Ekologi/Miljö 0

Vatten som energikälla

Vad tycker ni om vätgasbilar? För- och nackdelar med denna uppfinning? Anser du att vattenånga är ett bra alternativ mot dagens utsläpp? Finns det någon tanke hur man kan använda vattenkraftverk utan att rubba ekosystemen, exempelvis sjöar? Det kan nog vara bra att fråga en fysiker eller kemist om man vill veta mer om för- och nackdelar med vätgas som … Läs mer

Miljö/Övrigt 0