Kategoriarkiv: Miljö

Frågor om miljön.

Bakterier som konsumerar kolmonoxid

Vet ej om frågan är ställd till rätt fakultet, eller vem bör frågan ställas till? Går det inte att få någon form av bakterier att konsumera kolmonoxid? Nja, det kanske är en fråga för en geolog? Men jag har sökt lite information om detta och kommit fram till att det finns ett antal bakteriearter som kan använda kolmonoxid som energikälla, … Läs mer

Miljö/Övrigt 0

Om humlor

Häromdagen läste jag om humlor och hur de riskerar att dö ut. Jag blev väldigt intresserad av detta då det inte är något jag tänkt på förut. Jag har försökt ta reda på hur pass allvarligt detta är men hittar inte så mycket information. Är humlan ens fridlyst? Jag har bara hittat information om att vissa arter är utrotningshotade, räcker … Läs mer

Djur/Miljö 0

Älg och ensidig kost

Jag arbetar ideellt med viltförvaltning. Mycket “tyckande” cirkulerar där.  Vad älgens huvudsakliga föda är vet de flesta som har med jakt och skog att göra: tall, vintertid + rase – rönn, asp, sälg och ek. Undersökning av älgens maginnehåll visar att den äter 30 – 40 eller fler olika växter. En del av dessa utgörs säkert sommartid av näringsrika örter. Hur … Läs mer

Djur/Miljö 0

Parkisons sjukdom

Jag jobbar med mitt gymnasiearbete och skriver om vi någonsin kommer få botemedel för Parkinsons i framtiden. Jag läste lite om vilka människor som påverkas av denna sjukdom och hittade några källor som sa att européer drabbas mest utav det och min fråga är om klimatet kan vara en av faktorerna varför? Förmodligen inte i detta fall. Parkinsons är en … Läs mer

Miljö/Övrigt 0

Nedbrytning av plast

Vilka nedbrytare kan bryta ner plast? Det finns ett antal olika bakterisorter som kan bryta ner plast, bland annat arter av Pseudomonas och Clostridium. Man har även ganska nyligen upptäckt att vissa svampar kan bryta ner plast. Också UV-strålning hjälper till att bryta ner plast. Det forskas rätt intensivt kring nerbrytning av plast idag, och vissa forskare försöker genmodifiera bakterier … Läs mer

Miljö/Svampar och mikroorganismer 0

Förgiftat äppelträd?

Vi har ett äppelträd som tyvärr fått flera större hinkar med något STO-putsbruk blandat med vatten i närheten av sina rötter. Vi har haft besök från arbetare som putsade om vårt hus med STO system och sedan tömde sina hinkar vid äppelträdet (som äntligen burit frukt efter 10 år). Vi undrar vad äppelträdet kan suga upp och om man kommer … Läs mer

Miljö/Växter 0

Sker evolution på grund av strålning?

Är evolutionen en produkt av den radioaktiva bakgrundsstrålningen? Är det därför som DNA inte alltid lyckas göra perfekta kopior och det uppstår mutation? Du har delvis rätt men det är lite mer komplicerat än så. Mutationer uppstår på grund av skador bland annat från radioaktiv strålning men också från: Röntgenstrålning UV-strålning En viss inneboende instabilitet i DNA molekylens baser; Alltså … Läs mer

Evolution/Miljö 0

Kottar på rad

Min 13 åriga kusin hittade detta djupt inne i skogen. Spåret av kottar går mellan tre hål i marken. Vilket djur har gjort så, och varför? Jag är förvisso ingen däggdjursexpert, men nog ser detta märkligt ut! Många smådäggdjur som är aktiva på vintern samlar matförråd. Ekorrar tycker om kottar och lägger gärna sådana på hög. Men då brukar det … Läs mer

Djur/Miljö/Övrigt 0

Fisk- och fågeldöd

Jag är bland annat religionslärare på en högstadieskola utanför Göteborg och har lite frågor som rör fiskdöd och fågeldöd. När man undervisar religion så dyker det då och då upp frågor som rör visa religiösa domedagsprofeter som sprider oro skulle jag vilja säga, bland unga. De tar upp just fiskdöd och fågeldöd som ett tecken på den sista tiden. Min … Läs mer

Djur/Miljö/Övrigt 0

Tillbakabildas öknen?

Hörde på nyheterna klockan 6 på morgonen för några dagar sedan att en forkare i Lund (kan ha tagit fel på ort) kommit fram till att ett ökat koldioxidutsläpp med fört att växtligheten i öknen brett ut sig 20 %. Hörde jag rätt? Jag vet inte exakt var siffran 20% kommer ifrån, men det kan stämma. Överlag är det fortfarande … Läs mer

Miljö/Växter 0