Fråga en Biolog

Allt du någonsin undrat om hur naturen fungerar

Tillgänglighet

Den här bloggen förestås av Biologiska institutionen vid Lunds universitet. Vi vill att den ska kunna användas av så många som möjligt. På den här sidan beskriver vi hur Fråga en Biolog uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem, och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är bloggen?

Den här bloggen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av bloggen?

Om du behöver information från Fråga en Biolog i något annat format, t. ex. tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift, kan du meddela oss detta genom att skicka e-post till fragaenbiolog@biol.lu.se.

Rapportera brister i bloggens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra bloggens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, så vill vi gärna att ni meddelar oss detta genom att sända e-post till adressen ovan.

Tillsyn

Myndigheten för Digital Förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för Digital Förvaltning (öppnas i nytt fönster) och påtala detta.

Hur har vi testat bloggen?

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Fråga en Biolog. Senaste bedömningen gjordes den 4 oktober 2019.

Vi använde webbläsartillägget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool vid utvärderingen.