Kottar på rad

Kottar på rad i skogen. Bilden skickades in av Sofia.

Min 13 åriga kusin hittade detta djupt inne i skogen. Spåret av kottar går mellan tre hål i marken. Vilket djur har gjort så, och varför?

Jag är förvisso ingen däggdjursexpert, men nog ser detta märkligt ut! Många smådäggdjur som är aktiva på vintern samlar matförråd. Ekorrar tycker om kottar och lägger gärna sådana på hög. Men då brukar det se ut som just detta – dvs. en ganska tydlig (och stor) hög. Möss (t.ex. större och mindre skogsmusen) bygger upp väldiga matförråd under jorden, vilket stämmer bra på din beskrivning. Även om möss gärna äter kottar är jag osäker på om de hamstrar dessa (en grankotte är bra stor jämfört med en mus), och om det nu faktiskt rör sig om ett hamstrande djur blir jag inte klok på varför kottarna inte redan är gömda. Som de ligger utspridda på bilden blir det ju väldigt lätt för andra djur att hitta den tilltänkta gömman! Man ska kanske inte utesluta att någon (människa) avsiktligt spridit kottarna på detta vis.

-Andreas Nord

juni 8, 2018

Inlägget postades i

Djur Miljö