GMO och ekosystem

Golden rice är ett GMO som skapades för att motverka A-vitaminbrist.

Jag undrar hur GMO påverkar vårt ekosystem och hur GMO är i relation till evolutionen!

GMO utvecklas ju genom ”skräddarsydd förädling” av existerande organismer. Vanligtvis hanteras GMO med stor försiktighet, eftersom man inte säkert kan veta hur omgivningen kan påverkas. Vet inte riktigt vad du menar med ”relation till evolutionen”, men man kan anta att även GMO kommer att evolvera om de tillåts att sprida sig. Likaså finns det farhågor om att de kan sprida sina specifika GMO-egenskaper till närbesläktade organismer, som då skulle kunna få egenskaper man inte vill att de ska få.

-Olle Anderbrant

Angående GMO, så är det oerhört stor skillnad mellan olika GMOer. Lagen är skriven utifrån teknik, men bedömningen av en viss GMOs potentiella bra och dåliga sidor beror av den specifika ändringen och de egenskaper som tillförs.

Om jag nu velat hade jag kunnat stoppa in en Hamlet-monolog i en växt, och det hade troligen inte påverkat ett dugg, trots att det vore en GMO. Å andra sidan är det med hjälp av GMO-teknik möjligt att göra en för oss ogiftig växt giftig, eller farlig på ett annat sett, om det skulle finnas någon nytta med de, t ex för att tillverka icke-mineraloljebaserade kemikalier i växter. Därför finns en lagstiftning och tillståndsprövning.

-Allan Rasmusson

november 29, 2017

Inlägget postades i

Ekologi Evolution