Biodiversitet

Jorden sett från rymden.

Varför är biodiversitet viktigt?

Biodiversitet, eller biologisk mångfald, innebär att ett ekosystem innehåller många olika arter. Det kan finnas moraliska argument varför vi bör bevara diversitet, t.ex. att det är fel att låta arter dö ut om det kan förhindras. Men en väldigt praktisk anledning är att ekosystem med många arter verkar vara mer stabila och svårare att rubba. Vill man ha fungerande ekosystem för produktion av syre, nedbrytning, cikulation av vatten, o.s.v., gäller det att försöka bevara den biologiska mångfalden.

-Jessica Abbott

mars 20, 2018

Inlägget postades i

Ekologi Miljö