Bakterier som konsumerar kolmonoxid

Jorden sett från rymden.

Vet ej om frågan är ställd till rätt fakultet, eller vem bör frågan ställas till? Går det inte att få någon form av bakterier att konsumera kolmonoxid?

Nja, det kanske är en fråga för en geolog? Men jag har sökt lite information om detta och kommit fram till att det finns ett antal bakteriearter som kan använda kolmonoxid som energikälla, genom att oxidera den till koldioxid. Den mer intressanta frågan är kanske om det finns bakterier som kan omvandla koldioxid till exempelvis kalcium karbonat, dvs binda koldioxid i mineralform. Och ja, det finns det också. För det mesta verkar dessa bakterier undersöks som hjälpmedel för att stärka betong och liknande. Men jag hittade en rapport som diskuterade deras möjliga värde som ett sätt att motverka klimatförändring. Så det kanske kommer mer om det i framtiden!

-Jessica Abbott

december 14, 2018

Inlägget postades i

Miljö