Älg och ensidig kost

Älgen, Alces alces.

Jag arbetar ideellt med viltförvaltning. Mycket ”tyckande” cirkulerar där.  Vad älgens huvudsakliga föda är vet de flesta som har med jakt och skog att göra: tall, vintertid + rase – rönn, asp, sälg och ek. Undersökning av älgens maginnehåll visar att den äter 30 – 40 eller fler olika växter. En del av dessa utgörs säkert sommartid av näringsrika örter. Hur viktiga är dessa övriga växter?  Annika Felton på SLU hävdar att en fullgod foderstat för älg måste innehålla mer än den vanliga basfödan. Vad händer när den breda foderbasen blir smal och ensidig?

Vad djur äter och speciellt fåglar är en fråga som jag brinner för. För djur som inte är specialserade på en specifik födokälla är ensidig kost sällan bra även om födan i sig är ”nyttig”. Många essentiella ämnen som olika fettsyror, vitaminer och aminosyror kan variera mellan olika födotyper som tex mellan olika växter och äter man en ensidig kost kan få en brist i någon av dessa. På kortsikt och hos friska (och ostressade) djur är detta normalt inget stort problem, men under längre tid eller vid en sjukdom kan det få negativa konsekvenser för deras överlevnad eller kanske framförallt för att få livskraftig avkomma.

-Gästinlägg av Caroline Isaksson, Lektor i evolutionär ekologi

november 16, 2018

Inlägget postades i

Djur Miljö