Växtätare och köttätare

Yngel från vanlig groda, Rana temporaria. Bilden tagen av Mariomassone.

Har försökt hitta uppgift på hur stor andel av världens fauna är växtätare respektive köttätare. Finns det beräknat?

Det är nog svårt att få en rimlig uppskattning för hela världen. Man har därmot uppskattat andel rovdjursarter inom olika ekosystem. Det finns till exempel en ganska stor påverkan av ekosystemets storlek när man kollar på sötvattensdjur. Större dammar har en större andel rovdjur (upp till ca. 50%). Man har också uppskattat att ca. 10-25% av däggdjuren inom ett ekosystem är rovdjur. Rent allmänt kan man säga att runt 90% av energin går förlorad för varje steg inom en näringskedja, så rovdjurens biomassa borde vara ungefär 10% av växtätarnas biomassa. När detta omsätts till antalet arter eller individer kommer storleken spela stor roll, och därför kan man komma upp i relativa höga andelar inom vissa ekosystem.

-Jessica Abbott

december 7, 2018

Inlägget postades i

Djur Ekologi