Varför finns det fler producenter än konsumenter?

Två näringskedjor.

Varför finns det fler producenter än konsumenter?

Ja, enligt en uträkning 2018 är 80% av biomassan på planeten växter och alger och därtill kommer en del fotosyntetiserande protister, lavar och bakterier. Anledningen att primärproducenterna dominerar är att den mesta energin förloras när producentbiomassa görs om till konsumentbiomassa. I extremfall som t ex att vegetabilier blir till oxkött förloras mer än 90% av energin, och därmed biomassan. Även om förlusterna är mycket mindre vad gäller tillväxt av svampar och bakterier så sker även där förluster. Alltså måste det finnas mer biomassa av producenter än konsumenter. Dock, finns det fler arter av konsumenter än producenter.

-Allan Rasmusson
april 21, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade