Varför är inte alla fjällrävar vita på vintern? Har det med klimatet att göra?

Jag har en fundering angående fjällrävens färgteckning. Jag har sett flertalet bilder på fjällrävar under vinterhalvåret där vissa har vit päls och andra brun päls. Varför är enbart vissa bruna på vintern? Borde inte det vara en nackdel för dem? Eller börjar den färgvarianten att gynnas i samband med de varmare klimatet? Jag tycker också att jag ser det ofta online. Är det vanligt att fjällräven inte byter till vinterpäls, eller är det snarare ett undantag?

Hos fjällrävar finns en färgvariant som kallas ”blåräv”, som aldrig byter till vit päls på vintern, och heller inte är ömsom ljust och mörkt tecknad på sommaren. Det här är genetiskt styrt, där genvarianterna som kodar för blåbrun päls är dominant över den som kodar för vit päls. Trots det så är blårävar ganska sällsynta; på många håll utgör de bara några få procent av den totala populationen. På andra håll, till exempel på Svalbard och Island, är blårävar inte alls lika sällsynta.

Det är möjligt att det är negativt att vara brun på vit snö om vintern. Det kanske kan förklara varför det verkar finnas fler blårävar på ögrupper (Island, Svalbard) där det finns inga eller få djur som äter fjällrävar. På fastlandet i Skandinavien är det mycket sällsynt att få se en blåräv, men kanske kommer de öka i takt med att vintrarna blir alltmer snöfria. Skiftningen till vinterpäls hos fjällrävar styrs av att minskad ljusmängd (kortare dagar, alltså) på hösten sätter igång en serie fysiologiska (hormonella) processer som leder till att rävarna börjar fälla sommarpälsen. Nuförtiden sker det här alldeles för tidigt på många håll. När vi fältarbetar på Svalbard under hösten (till exempel i vår oktober) är det numera lätt att se fjällrävar eftersom den vita färgen syns så tydligt mot barmarken. När vi besöker samma områden när snön äntligen har kommit (eller för den delen under sommaren) ser vi inte alls lika många rävar eftersom de är väldigt väl kamouflerade i sin vita vinterpäls (eller sommarpäls). Just på Svalbard har dock fjällrävarna inga naturliga fiender, så även om det skulle vara risken att bli tagen av rovdjur om du har ”fel färg” som avgör andelen blå och vita rävar så tror jag inte att vi kommer att se stora skillnader i andelen av respektive färg just på Svalbard. Kanske kommer det att se annorlunda ut på det skandinaviska fastlandet, där vi ännu har en del fjällrävar kvar.

Här finns lite mer information om blårävar.

– Andreas Nord

november 14, 2022

Inlägget postades i

Djur Evolution