Vad är nedbrytare?

Trollsmör, Fuligo septica.
Trollsmör, Fuligo septica.

Vad menas med Nedbrytare?

Nedbrytare är de organismer som lever på dött organiskt matriel, vilket betyder döda djur och växter. Det finns en massa olika organismer som räknas till nedbrytarna, bland annat flugor, myror, daggmaskar många svampar, samt en hel del bakterier. Det är viktigt att nedbrytarna får göra ’sitt jobb’ eftersom det då frigörs näringsämnen som växterna kan ta upp.

– Från frågearkivet

 

juni 13, 2016

Inlägget postades i

Ekologi Miljö