Fråga en Biolog

Allt du någonsin undrat om hur naturen fungerar

Vad är det som länsar mitt bihotell?

Bihotell är utmärkt bra inte bara för olika typer av vilda bin, utan även för en mängd andra insekter som har svårt att hitta boplatser i det moderna samhället. Bihotellen är också viktiga för den stora mängd insekter som på ett eller annat sätt utnyttjar andra hyresgäster. Hit räknas många olika parasitiska steklar, men också bland annat solitära getingar (som liksom vilda bin lever ensamma) som jagar andra insekter att mata sina larver med. Gemensamt för bihotellets alla olika innevånare är att de har viktiga roller att fylla i naturen, inte minst som pollinatörer av örter, buskar och träd. Videon är tagen av David Schwarcz.

Jag har nyligen satt upp ett bi/insektshotell som snabbt började fyllas på. Efter någon vecka märkte jag dock att några hål redan såg ut att ha tömts. Idag, i slutet av juni, filmade jag när en getingliknande insekt såg ut att tömma hålet. Det syns tydligt på filmen att boet töms. Väldigt tråkigt.

Är detta vanligt förekommande? Finns det något man kan göra?

Det här är spännande tycker jag! På videon syns någon slags solitär geting (i en underfamilj bland getingarna som på vetenskap kallas Eumeninae; vi har knappt 40 olika i Sverige) som faktiskt tycks tömma ett bebott hål! Jag tycker det ser ut som att getingen får fatt på ett förpuppat bi som den flyger i väg med. Det här gör den med allra största sannolikhet för att mata sin egna larver, som liksom andra getinglarver lever av andra insekter och insektslarver.

Jag tycker inte att du ska känna dig nedslagen över detta. Ett bihotell är egentligen ett litet olyckligt namn, för det skapar livsutrymme för så många andra olika insekter också. Självklart gynnas bina av fler bohål, men det gynnar samtidigt alla de djur som lever som snyltgäster hos bin, som äter bin, eller de som är regelrätta parasiter. Hit räknas bland annat guldsteklar, rov- och grävsteklar, och många olika parasitsteklar. Alla dessa djur har också drabbats direkt negativt av bristen på naturliga boplatser, och mår därför bra av bihotell. Dessutom bidrar de också i stor utsträckning till att pollinera träd, buskar och örter. Just getingar ska du vara extra glad över, för de är också viktiga rovdjur på bland annat bladlöss.

Känn dig därför snarast stolt och glad av att du har lyckats skapa en trädgård med rik biologisk mångfald. Det är nämligen precis vad som behövs för att motverka den ganska omfattande förlusten av naturliga livsmiljöer som pågår just nu och, med den, den likaledes omfattande förlusten av alla organismer som lever där!

– Andreas Nord

september 8, 2022

Inlägget postades i

Djur Ekologi Miljö