Vad är det för kryp som är på promenad?

Ängrar, i skalbaggsfamiljen Dermestidae, lever av olika slags dött organiskt material. De lever både inomhus och utomhus och är oftast helt ofarliga. Vissa arter kan dock göra skada inomhus om de finns i större antal. Museiängern, Anthrenus museorum, är en sådan art, som fått sitt svenska och vetenskapliga namn för att den gärna förser sig av uppstoppade djur och insektssamlingar på zoologiska museer. Just den här ängern filmades av Elisabeth Lindqvist.

Vad är det här för litet kryp? Jag har sett att den har små vingar. Jag har hittat några stycken hemma, bland annat i en bokhylla bland böcker och papper.

Det här en skalbagge i familjen ängrar (Dermestidae). Den hör till ett släkte som heter mattbaggar på svenska (och Anthrenus på vetenskap). I har ett knappt tiotal arter i Sverige. Den vanligaste av dem är museiängern, Anthrenus museorum, och det är den som du har filmat. De andra mattbaggarna är oftast vackert tecknade med fjäll i röda och orange färger, medan museiängern har enfärgat gråbruna fjäll. Larven lever av hudflagor och annat ”skräp” i däggdjurs- och fågelbon, och den vuxna skalbaggen besöker ofta blommor på våren och försommaren för att äta pollen.

Men varför heter den museiänger? Jo, larven klarar sig också bra inomhus där de kan utvecklas olika slags organiskt material. Det gör att museiängern är en vanlig besökare på zoologiska museer, där den emellanåt gör stor skada på bland annat uppstoppade djur och i insektssamlingar.

– Andreas nord

september 22, 2022

Inlägget postades i

Djur Miljö