Näringsväv

Två näringskedjor.

Jag undrar hur näringsväven ser ut i en insjö samt en skog i Västmanland. Jag skulle t.ex. vilja veta vilket djur som äter vilket o.s.v ända fram till toppkonsument.

Här får man använda sin fantasi lite. I en sjö så är en typisk näringskejda: växtplankton, zooplankton, planktonätande fisk, fiskätande fisk. I skogen har man generellt växter, växtätare, och sedan rovdjur av olika slag. Tänk på vilka arter som finns i de olika ekosystemen samt vad de brukar äta, så borde du kunna sätta upp enkla näringsväv själv!

-Jessica Abbott

juni 28, 2018

Inlägget postades i

Ekologi