Insektshotell

Ett norskt insektshotell i Oslo. Bilden tagen av Alicia Fagerving.

Jag har gjort ’insektshotell’ av ganska grova grenar- stammar, dels en hög med ekgrenar som är ca decimetern tjocka den ligger i skugga på marken som en hög med ved ca metern långa, sedan har jag flera insektshotell med tunnare grenar av olika matrial som tsuga, gran och syrénstammar de ligger på marken under granar i skugga. Jag hade en tanke att den skall gynna diverse skalbaggar och mångfotingar, är det en bra idé de skall stå orörda i många år och bara fyllas på med matrial? Vilka insekter gynnas?

Ett utmärkt initiativ – det är precis den här typen av åtgärder som djur och natur behöver i dessa tider!

Genom att lägga upp ett vedlager på detta sätt (i naturvårdssammanhang kallas detta ofta för ’faunadepå’) kommer du att gynna olika vedlevande insekter, t.ex. skalbaggar och olika tvåvingar (flugor och myggor) som utvecklas i veden. Det gäller både djur där larverna lever av veden eller barken, t.ex. skalbaggslarver som gräver gångar i veden och förpuppar sig därinne. Men du kommer också att skapa livsmiljöer för olika rovdjur som jagar dessa larver (t.ex. larver av, och vuxna djur, av andra skalbaggar, spindlar, skinnbaggar), olika svampar som lever av veden, osv. Under vedlagret kommer marken att bli fuktigare än den annars varit, och veden skapar också bra gömställen. Därigenom gynnar du också markfaunan, dit t.ex. många mångfotingar hör.

Min enda rekommendation är att du flyttar ut veden ur skuggan. Det är bra om åtminstone en del av den kan vara solbelyst för att göra det bra för insekterna. Många arter tycker om när det är varmt. Du kommer gynna många olika organismer när veden ligger i skuggan också, men den största mångfalden får du nog om du kan blanda sol och skugga.

Jag förstår det som att det här är ganska nytt. Då kunde det vara ett roligt tillfälle att försöka fotografera, eller på annat sätt dokumentera, vilka insekter du hittar. Jag gissar att det kan bli ganska mycket aktivitet när solen börjar värma ordentligt. Det är sannolikt att du redan i år kommer att se olika skalbaggar och flugor som lägger ägg på veden, och kanske större rovdjur som är där för att fånga de äggläggande insekterna. Vad som faktiskt kommer att dyka upp beror på varit i landet du befinner dig, och hur miljön runtomkring ser ut. Finns det mycket skog eller hagmarker i ditt närområde kommer djuren säkert fortare att hitta dit än om du bor i intensiva jordbruksmarker.

Lycka till med ditt projekt!

-Andreas Nord
april 16, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade