Fråga en Biolog

Allt du någonsin undrat om hur naturen fungerar

Hur många djur finns det?

Jorden sett från rymden.
Jorden sett från rymden.

Hur många djur finns det på jorden?

Ingen vet exakt hur mång djur det finns, för att man har inte hittat alla olika arter. Just nu finns det ca. 1,5 miljoner arter beskrivna. Men man uppskattar att det kan finnas allt från 5 till knappt 9 miljoner arter i världen. Många av dessa är dock bakterier, och inte flercelliga djur. Om man endast kollar på djur, så finns det ca. 60 000 olika sorters ryggradsdjur och över 1,2 miljoner evertebrater (dvs. djur utan ryggrad), varav nästan en miljon är insekter! Det betyder att stora djurarter är ganska få – den största biologiska mångfald finns hos små djur.

– Jessica Abbott

Också en svår fråga. Menar man hur många flercelliga individer, som inte kan bilda egen näring från solljuset, och som någon gång i sin livscykel kan röra på sig, så är det säkert fråga om biljoner, alltså tusentals miljoner, men om man menar hur många arter det finns, är svaret någonstans mellan 10 och 60 miljoner (vissa gissar på så många som 150 miljoner). Ni kan kanske se på denna länk från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik: http://www.bioresurs.uu.se/myller/biomangfald/mangfald1_1.htm

De flesta av dessa arter är ännu inte upptäckta. Av arter vi känner till finns det mer än en miljon, varav de flesta, kanske så många som en miljon, är insekter. Nya arter hittas dagligen runt om i världen, samtidigt som många dör ut. Man befarar att just nu i jordens historia, dör det fler arter än det uppstår nya varje dag.

Adderar man vikten av alla individer av en djurart eller grupp djur, får man vad som kallas biomassa. Kan du gissa vilken djurgrupp på jorden som har störst biomassa? Det är troligen foraminiferer som är encelliga, havslevande djur (amöbor), kanske någon eller några millimeter stora. Tillsammans väger de mer än alla valar tillsammans!

(En cell är den minsta byggstenen i alla levande organismer. Hos de encelliga organismerna måste den enda cellen sköta allt arbete med att hålla sig vid liv, alltså skaffa föda, ta in den i cellen (kroppen), smälta maten och göra sig av med resterna. Den måste dessutom kunna andas och fortplanta sig. Hos de flercelliga organismerna har många celler specialiserat sig på att göra bara en sak. Vi har därför till exempel celler som bildar ett skyddande hölje omkring oss, alltså huden. Andra celler, de röda blodkropparna, hjälper oss att andas, och så vidare. Din kropp består av flera miljarder celler. Om du skulle räkna 1, 2, 3, och så vidare upp till en miljard, skulle det ta över 11 år. Men då skulle du inte hinna äta, sova, gå i skolan eller göra andra roliga saker.)

– Lars Lundqvist

februari 1, 2017

Inlägget postades i

Djur Evolution