Hur många böcker om evolution?

Benets evolution har styrts till stor del av tidigare lösningar. Bilden skapad av George M Giorno.

Jag undrar hur många böcker trycks varje år inom ett så brett område som evolution. Är det tusentals? Men det är väl bara några få som kommer ha genomslagskraft, och sen går väl böckernas fakta ut efter 3 år. Det är väl mest tidskrifter som görs på ett löpade band, eller?

Det är svårt att uppskatta detta. Största delen av den nya forskningen inom evolution publiceras i vetenskapliga tidskrifter, som du säger. Enligt databasen Web of Science har det publicerats över 380 000 artiklar med anknytning till evolution de senaste 5 åren (!). Om man söker efter böcker om evolution på Wikipedia kommer det upp en lista över 86 populärvetenskapliga böcker genom tiderna: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Books_about_evolution. Okända böcker med liten upplaga och fackböcker listas väl inte där, men enligt min erfarenhet brukar de stora förlagen för facklitteratur (t.ex. Oxford University Press eller Wiley-Blackwell) komma ut med en handfull böcker vardera varje år som handlar om evolution. Så antalet böcker om året ligger kanske runt några tiotal upp till ett hundratal om året, vilket är långt färre än antalet artiklar.

-Jessica Abbot.

april 9, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade