Fråga en Biolog

Allt du någonsin undrat om hur naturen fungerar

Honungsskivling i trädgården

Honungsskivling, Armillaria sp. Bilden skickades in av Gunilla Berg.

Jag har ett köksland på 100 kvadrat (kolonilott) som honungsskivlingens rhizomorfer invaderat ordentligt i år. Landet är en ettårig nyodling på tidigare gräsmark där också en del vinbärsbuskar växte. Hur ska jag förhålla mig till detta? Har läst en artikel i VäxtEko om att honungsskivling kan angripa även ”bär- och prydnadsbuskar av alla slag, potatis, morötter, jordgubbar, rabarber, narcisser m.fl.” … Vad kan göra för att få bort rhizomorfer? Vad säger senaste rön? Kan det hjälpa att använda Trichodermasvamp som motåtgärd?

Honungsskivling Armillaria spp. (det är mycket svårt att avgöra exakt vilken art) parasiterar på många växtarter, allt från äpple och björk till rosor och jordgubbar. De är viktiga för nedbrytningen av död ved i skogen men problematiska i trädgårdar. Trots att ek är relativt resistent har jag angrepp på en av mina och använde Trichoderma i söndags runt alla träd jag ville skydda. Det har gjorts en hel del studier där Trichoderma av olika arter har visat positiv effekt men det kan troligtvis inte “bota” en redan angripen växt.
Honungsskivlingen gör rhizomorfer för att transportera näring från murknande stubbar och rötter till nya växter och därmed kunna göra ett kraftigt angrepp. Tar du och dina grannar bort gamla stubbar och rötter (inom 15-20 meter) så har svampen mindre näring för att angripa friska växter. Skär man av rhizomorferna motverkas också näringstransporten och angreppen. Därför används ibland djupkultivator i fruktodlingar för att hindra spridning mellan bestånd. Du skulle kunna sätta en barriär av beständig plast, från 5 cm ovan jord och en halvmeter ner i marken, runt din koloniträdgård.  I övrigt skall man se till att växterna inte är stressade av insekter, sjukdomar eller näringsbrist, för stressade växter angrips lättare.

-Allan Rasmusson

november 1, 2017

Inlägget postades i

Svampar och mikroorganismer