Går det att erbjuda humlorna ny lägenhet?

Hushumlan, Bombus hypnorum, är en av de humlor som oftast bygger bo i människors direkta närhet. Bilden är tagen av André Karwath.

Om en får humlor i huset, hur kan en då flytta dem? Går det att hjälpa humlorna att bygga nytt? Det finns dåligt med information om hur jag kan rädda dem, men massor av information om att humlorna är bra och gärna bygger bon i hus och att de gillar blommor. Det känns tråkigt att behöva utrota deras bon.

Det går inte att flytta ett humlebo som påbörjats, eftersom drottningen bygger en slags ”celler” till larverna som liksom är fastlimmade i varandra. Boet har dessutom ingen riktig struktur som gör att du enkelt kan lyfta iväg det, utan det anläggs i till exempel ett hål i marken, i ett trädhål, eller på en vind, men boet liknar inte alls en ”bikupa” eller ett getingbo som ju teoretiskt kan flyttas. Undantaget är såklart om humlorna byggt bo i en fågelholk eller i en speciell humleholk. Då tror jag att det går att bära iväg boet en bit utan att det påverkar negativt.

Med detta sagt hade jag inte varit särskilt bekymrad över att ha humlor som hyresgäster. De gör massor av nytta i trädgården och de gör ingen skada på byggnadskonstruktioner mer än ett det kan ”kosta” lite isolering i väggen eller på vinden. Humlorna bygger inte heller bo på samma plats varje år. En koloni lever i ett par, tre månader och sedan dör alla arbetarna och den gamla drottningen. De nykläckta drottningarna parar sig, äter några veckor, och letar sedan upp en plats att övervintra på. Sedan börjar cykeln på nytt året efter, men då har de nya drottningarna hittat en egen plats att slå sig ned på.

– Andreas Nord

november 8, 2022

Inlägget postades i

Djur Ekologi Miljö