Dammens näringskedja

Reningsdamm i Tyskland. Bilden tagen av A. Josef Dernbecher.

På vilket sätt kan vi människor påverka ett ekosystem eller näringskedja i en damm? Kan kalk påverka dammens näringskedja här i skåne? typ limhamn nära kalkbrottet? Och vad har vi för nytta av dammens näringskedja?

Vi påverkar dammar framförallt genom övergödning. Det leder till algblomning som rubbar dammens ekosystem. Att kalka dammar och sjöar är en åtgärd mot försurning genom surt regn. Detta problem har avtagit över tiden, även om kalkning fortfarande genomförs där behovet finns. Många vattenlevande organismer har svårt att klara av för lågt pH, så kalkning kan leda till större och stabilare näringskedjor/näringsväv. Vi har nytta av friska dammar av flera anledningar – de är vackra, bidrar till att bevara biologik mångfald, och vi kan fiska i dem.

-Jessica Abbott

februari 21, 2018

Inlägget postades i

Ekologi