Allelopati?

Äpple, frukten från Malus domestica. Bilden tagen av Abhijit Tembhekar.

Jag har 2 äppleträd på min gård som inte producerar så stora äpplen eftersom träden ligger väldigt nära varandra att näringsinnehållet delas mellan dem. Alltså äppleträden är allelopatiska arter. Men exempelvis körsbärsträd är inte det eftersom jag får bra produktion av dem? Min fråga är då, vad är det som har bestämt att en del växt-arter har allelopati och andra inte? Är allelopatiska arter själviska för att dem vill ha det bästa till sig då? Mina äppleträd producerar dåliga äpplen… Bör jag hugga ner ett av dem..?

Jag vågar säga så mycket som att frågan knappast handar om allelopati i strikt bemärkelse. Jag är ganska säker på att det inte finns några bevis för att äppeträd utsöndrar några kemiska ämnen som har till syfte att bekämpa sina grannar (d.v.s. allelopati i strikt bemärkelse).

Däremot är det ju rimligt att två träd som står nära varandra konkurrerar om samma resurser så att det bir mindre kvar till vart och ett av träden. I moderna äppeodingar planterar man ju träden vädigt tätt, men då får man förstås också se till så att de har tillgång optimalt med näring och vatten.

-Torbjörn Tyler

november 23, 2018

Inlägget postades i

Ekologi Växter