Vindsflugor

Vindsfluga, Pollenia rudis. Bilden tagen av Alvesgaspar.
Vindsfluga, Pollenia rudis. Bilden tagen av Alvesgaspar.

I vår fastighet försöker vi hantera ovälkomna besök av flugor på höst och vår. Enligt uppfattningen hittills har det varit gräsflugor och vindsflugor som utgjort problemet

Vi har under ett antal år tillämpat åtgärder mot gräsflugor – kalkning. Men nu säger ett saneringsföretag att det troligen bara är vindsflugor som hemsöker oss. Företaget har artbestämt några övervintrade individer från vårt hus.

Enligt företaget kan vindsflugor lätt förväxlas med gräsflugor när de är små.

Två frågor:

– Kan vindsflugor svärma när de fortfarande är små? (Så att de lätta förväxlas med gräsflugor.)

– Hur stor flygradie har en vindsfluga?

Först ställer jag mig tvivlande till att man kan förväxla gräs- och vindsflugor. De förstnämnda har jag inte personlig erfarenhet av, men däremot av vindsflugor.

Insekter tillväxer inte i vuxet stadium utan när de är larver/nymfer och storleken som vuxen bestäms främst av hur mycket mat de intagit som larv/nymf. Man kan nog tänka sig att det finns visst överlapp i storlek mellan de minsta vindsflugorna och de största gräsflugorna, men det allmänna utseendet är rätt olika.

Det finns nog inga studier över flygradier för vindsflugor. Ju längre bort från sina kläckningsplatser de måste ta sig för att hitta ett lämpligt övervintringsutrymme, t. ex. en vind, desto färre kommer fram, men något absolut största avstånd är omöjligt att ange. Tätar man sin egen vind tar de sig antagligen till grannens.

– Olle Anderbrant

 

maj 11, 2015

Inlägget postades i

Djur