Varför påverkas inte växterna när de får vatten med olika pH-värde?

Krasse
Krasse, Lepidium sativum, är ett omtyckt smörgåspålägg som inte riktigt är så kräsen med sin växtplats. Men hur påverkas krassen av olika pH-värden i jorden? Bilden är tagen av Rainer Zenz.

Jag håller på med ett gymnasiearbete där jag undersöker hur pH-värdet påverkar växter. Jag har gjort olika pH-lösningar från 2 till 9 och sedan vattnat smörgåskrasse (Lepidium sativum) med lösningarna. Jag odlade med Plantagens premiumjord och tillsatte respektive pH-lösning till olika odingar.

Alla plantorna växte på samma sätt utan några riktigt synbara skillnader. Vad kan detta bero på? Min lärare bad mig kolla på innehållsförteckningen på jorden, men där hittade jag inget användbart. Kan ni hjälpa mig?

Jag tror det beror på att jorden du använder har en så kallad buffringsförmåga. Det innebär att pH värdet stabiliserar sig vid ett specifikt värde, antagligen runt 7, även om du tillför en lösning som har ett annat pH-värde. Jag tror du kan lösa problemet om du odlar direkt i vatten med olika pH-värden, eller genom att odla i ett material som saknar buffringsförmåga.

Men det är ändå lite knepigt för du måste tillföra lite växtnäring i vattnet för att krassen ska växa och pH-värdet påverkas av vilka näringsämnen som krassen tar upp. Men du kan hålla koll på det genom att mäta pH-värdet i början och i slutet på odlingen. De som håller på med hydroponisk odling (odling i vatten) brottas mycket med att försöka få pH-värdet att hålla sig på en optimal nivå. Vill du prova på själv så rekommenderar jag kratkymetoden för att odla växter direkt i vatten med näringslösning. Se här.

Men jag tror också du kan odla i fuktig bomull. Jag hittade den här bloggen som skriver om saken. Om du fuktar bomullen med vatten som du ställt till olika pH-värden så tror jag inte att bomullen buffrar pH-värdet på samma sätt som Plantagen-jorden gjorde.

– Håkan Wallander

Ett pH-värde på 2 skall absolut ha effekt, men jag tror inte du hade detta pH-värde i jorden. Jag skulle tro att din jord buffrar mer än din pH-ställda lösning gör och då är det jordens joner (dvs. mineralinnehåll) som mest bestämmer vad pH blir. Läs på i en kemibok om hur pH-buffertar fungerar. För att testa den rena effekten av pH skulle det vara bättre att använda ett icke-buffrande substrat, typ vermikulit, i stället för jord och använda en växtart med stora från som innehåller tillräckligt mycket mineralnäringsämnen så att du inte behöver tillföra något under försöket.

Du kan också kontrollera vad pH ungefär blev i jorden om du mättar jorden med din pH-ställda vätska, låter det stå någon timme och sedan centrifugerar eller på något sätt filtrerar bort jorden, tar vätskan och mäter pH med en pH-meter. När man gör undersökningar är det alltid viktigt att man verifierar hur man behandlat. Man bör också testa jordens pH vid slutet av försöket.

– Allan Rasmusson

januari 12, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade