Varför dricker fjärilar sitt eget kiss?

Mindre tåtelsmygare, Thymelicus lineola, förs tillsammans med andra smygare och visslare till fjärilsfamiljen tjockhuvuden, Hesperiidae. Det är numera en vanlig fjäril i hela Götaland. Hos just tjockhuvuden är det inte ovanligt att de vuxna djuren utsöndrar en droppe kroppsvätska som de sedan dricker upp med sin snabel. Det kan vara ett sätt för dem att få i sig extra lösta salter som behövs för att kroppen ska fungera. Bilden är tagen av Gail Hampshire.

Jag sett ett par artiklar som jag tror förklarar hur fjärilars sugsnabel fungerar. Egentligen är det ju inte en riktig snabel, eftersom de inte suger utan använder sig av kapillärkraft. Hur som helst, jag undrar varför vissa fjärilar verkar ”kissa” en droppe för att sedan ”suga” upp den igen. Varför gör de så? 

Detta är vad jag kunde hitta lite snabbt om beteendet. Det verkar vara så att vätskan de avger löser upp salter som de sedan kan suga upp. 

Här är flera olika länkar (på engelska) som förklarar mer om beteendet:

Butterfly bubbles

Puddling, peeing and recycling in butterflies

Defecation behavior and ecology of insects

Att dricka sitt eget ”kiss” verkar vara särskilt utbrett bland tjockhuvuden (fjärilsfamiljen Hesperiidae), det vill säga smygare och visslare. Artikeln i den sista länken hänvisar till en källa i Royal Entomological Society’s tidskrift Antenna som jag tyvärr inte får fatt i men detaljerna beskrivs bra i webbinläggen och i översiktsartikeln. 

– Lars Pettersson, gästexpert från Svensk Dagfjärilsövervakning

mars 4, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade