Vad var det för insekt som damp ner på balkongen?

Kortvingar är skalbaggar med ett mycket speciellt utseende – de saknar ju alldeles det hårda skalet! Kortvingarna är den i särklass största skalbaggsgrunden i Sverige – omkring 1300 av landets 4600 skalbaggar är faktiskt kortvingar. De finns i alla storlekar, färger och former. Det glupska rovdjuret Staphylinus dimidiaticornis är en av de vackraste. Bilden är tagen av Inger Schale.

Den här insekt damp ner, det hördes, på ett bord på balkongen idag 3/9 2021 i Mölndal. Jag har blommor på balkongen och det finns mycket lövträd i området. Vad är det för insekt?

Det här är faktiskt en skalbagge, trots att den inte alls ser ut som en sådan! Den hör till den stora skalbaggsfamilj som kallas för kortvingar (Staphylinidae), vilka alla utmärks av att täckvingarna – skalbaggens skal alltså – är kraftigt förkortade så att en stor del av bakkroppen ligger fri och kan röra sig upp och ner (som på din sista bild). Faktum är att kortvingarna är den allra största skalbaggsfamiljen i Sverige. Det finns mer än 1200 kända arter i landet. Det betyder att mer än var fjärde svenska skalbagge är just en kortvinge! Det är inte alltid en får det intrycket, för många kortvingar är mycket små och/eller lever undanskymt nere i marken, i djurbon eller inuti olika svampar.

Men alla kortvingar är inte små. Vissa är stora och synnerligen vackra, precis som ditt djur. Av vad jag kan se från bilden är det fråga om en art som på vetenskap heter Staphylinus dimidiaticornis. Den saknar svenskt namn. Det finns några olika arter som alla har det här utseendet med röda täckvingar och läcker guldgul behåring, men kombinationen av ganska runda tinningar med svart behåring, samt antenner som är mörkare mot spetsen, avslöjar dimidiaticornis!

Det är inte en ovanlig art på öppen mark i Götaland och södra Svealand. Här finns en utbredningskarta.

– Andreas Nord

januari 26, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade