Vad gör en ekolog?

Två förenklade näringskedjor.
Två förenklade näringskedjor.

Vad sysslar en ekolog med?

En ekolog kan vara en kommunekolog som sysslar med natur- och miljövård inom sin kommun. Här i huset utbildar vi studenter och forskar. Olika områden är t ex zooekologi (=djurekologi), teoretisk ekologi (mycket beräkningar och matematik), kemisk ekologi, växteekologi, limnologi (sjöars ekologi) och mikrobiologisk ekologi.

– Från frågearkivet

 

juni 5, 2014

Inlägget postades i

Ekologi