Vad är en näringskedja?

Två förenklade näringskedjor.
Två förenklade näringskedjor.

Vad är näringskedjan och näringspyramid?

När vi, och alla andra djur också för den delen, äter får vi i oss energi. En näringskedja är alltså den väg energin vandrar mellan olika organismer. Man brukar utgå från gräs eller andra gröna växter eftersom de ”tillverkar” näring av solenergi. De gröna växterna kan bli uppätna av t.ex. en sork. Då överförs näringen som växterna tillverkat till sorken. Om en rovfågel sedan äter sorken får denne i sig näringen som finns i sorken. Hur mycket näring man får i sig beror alltså på hur mycket näring som finns i det man äter och därför sägs alla växter och djur som äter varandra vara länkar i en näringskedja. Alla länkar är då lika viktiga! En näringspyramid visar att det inte kan finnas hur många toppkonsumenter (t.ex örnar) som helst ifall det inte finns så många t.ex. kaniner de kan äta. Längst ner i näringspyramiden finns de gröna växterna som tillverkar energi. Sen kommer växtätarna, men det kan inte finnas lika många växtätare som växter eftersom det går åt energi till att hålla värmen, para sig osv. Ytterligare ett steg upp i näringspyramiden finns det ännu färre individer eftersom det försvinner energi i varje steg. Man förstår lättare om man tänker sig ett exempel: 1. Nässlor (finns massvis) 2. Nässelfjärilslarver (finns inte lika många som nässlor, eftersom det går åt energi att krypa runt) 3. småfågel (finns ännu färre, eftersom det går åt en hel del energi till att flyga, lägga ägg o.s.v.) 4. rovfågel (finns bara få eftersom det går åt mycket energi att jaga småfåglar m.m.).

– Från frågearkivet

 

april 29, 2015

Inlägget postades i

Ekologi