Vad är det för svampar på det nedfallna trädet?

Jag hittade dessa tickor på ett nedfallet lövträd på ett betat ängsparti på Store mosse. Jag lyckas inte hitta vilken art det skulle kunna vara.

Tror att de två på de bifogade bilderna är av samma art men i olika stadium? Vad kan det vara för slags ticka?

Du har helt rätt i att det är två olika stadier av samma ticka, nämligen fnöskticka Fomes fomentarius. Det är en av våra vanligaste tickor i lövskog, bland annat i bok- och björkskog. Den växer på stubbar, liggande stammar, samt levande och döda, stående, stammar av lövträd. Särskilt vanlig är den på  bok och björk, även om den sällsynt också kan förekomma på andra lövträd. Fnösktickan är en så kallad vitrötare, vilket betyder att den angripna (rötade) veden är vitaktig eftersom svampen bryter ner alla vedkomponenter.

Det svenska namnet anspelar på att tickan var råvara för tillverkning av fnöske. Mer om detta kan du läsa här.
Även tickorna eldticka, klibbticka och platticka går bra att använda till fnöske. Dessutom kan fnöske erhållas genom att behandla ludd från blad av kungsljus.

– Sigvard Svensson

november 29, 2022

Inlägget postades i

Svampar och mikroorganismer