Fråga en Biolog

Allt du någonsin undrat om hur naturen fungerar

Vad är det för insekt som promenerade på diskbänken?

Fröskinnbaggen Kleidocerys resedae är en av våra allra vanligaste skinnbaggar. Den finns i stora mängder och tycker särskilt om att äta björkfrön. Det är vanligt att de flyger in utifrån, men det är aldrig någon anledning till oro eftersom de aldrig uppträder som skadedjur. Bilden är tagen av Sara.

Jag undrar vad detta är för insekt? Den hittades under sensommaren/tidig höst promenerandes på golvet och diskbänken i köket.

Det här är en skinnbagge som hör till gruppen fröskinnbaggar (Lygaeoidea). Vi har knappt 100 olika i Sverige. Just ditt djur är en av de allra vanligaste fröskinnbaggarna, och en av de allra vanligaste skinnbaggarna i alla kategorier. Den heter Kleidocerys resedae på vetenskap. Djuret lever på olika slags björkar där både vuxna och larver suger näring ur fröna. De kan nå väldiga tätheter, särskilt på sensommaren och hösten när de djur som kläcktes under sommaren har blivit fullvuxna. Arten saknar ännu svenska namn, men med tanke på valet av värdväxt tror jag att den kommer att få heta björkfröskinnbagge när fröskinnbaggarna framgent får nya svenska namn.

Vi har skrivit om björkfröskinnbaggen vid några tidigare tillfällen, se här.

– Andreas Nord

januari 5, 2023

Inlägget postades i

Djur Ekologi