Svamptillväxt på höstblad

Tjärfläcksvamp, Rhytisma acerinum. Bilden tagen av Annabel.
Tjärfläcksvamp, Rhytisma acerinum. Bilden tagen av Annabel.

På sensommaren – hösten uppträder svarta fläckar på lönnlöv och lindblad. Hur kommer det sig? De blir ju även gula, men det blir ju de flesta träds.

Svarta fläckar på lönlöv framåt hösten brukar vara angrepp av tjärfläcksvamp, Rhytisma acerinum. Förmodligen finns det liknande svampar som går på lindlöv, men det är mer än vad jag känner till.

– Torbjörn Tyler

Det finns två Rhytisma-arter som går på lönn, förutom R. acerinum även en art (utan svenskt namn) som heter R. punctatum som har betydligt mindre sporer. Dessutom finns en liknande art, Euryachora rhytismoides som har något annorlunda stroma, utan den gula kanten.

Det finns ytterligare (minst!) två arter i Norden, roslingtjärfläck (R. andromedae) på rosling och videtjärfläck (R. salicinum) på Salix-blad. Släktets livscykel är intressant och det finns en färsk bildserie över videtjärfläckens i nummer 2/2015 av SMT (Svensk Mykologisk Tidskrift). Numret finns senare att titta i på http://www.svampar.se/sv/smt-svensk-mykologisk-tidskrift.

– Sigvard Svensson

 

 

 

oktober 5, 2015

Inlägget postades i

Svampar och mikroorganismer Växter