Möt våra experter

Här är vi som svarar på frågorna:

Jessica Abbott

Jessica Abbott

jessica.abbott@biol.lu.se
Jag är evolutionsbiolog, och min forskning handlar framförallt om hur och varför könsskillnader utvecklas. Jag jobbar med olika modellorganismer.

Bodil Enoksson

Bodil Enoksson

bodil.enoksson@biol.lu.se
Jag har främst studerat vår mesta stannfågel, nötväckan, men även dvärgmöss, en art med oklart ursprung i Sverige. Hemma har jag haft ett otal husdjur av olika de slag (från ödlor till hästar) och liksom Carin har jag väl mycket ogräs i trädgården. Jag reser också en hel del, hellre till exotisk natur än storstäder. Och jag tycker att biologi är jättekul!

Åke Lindström

Åke Lindström

ake.lindstrom@biol.lu.se
Mitt huvudintresse är vilda fåglar och deras ekologi. Jag studerar främst frågor som rör hur många fåglar det finns och i vilken mån de ökar eller minskar i antal, samt vad som i så fall orsakar sådana antalsförändringar. Flyttfåglarnas spännande resor i tid och rum ligger mig också mycket varmt om hjärtat.

   
Olle Anderbrant

Olle Anderbrant

olle.anderbrant@biol.lu.se
Jag forskar om kemisk ekologi, t ex om hur insekter finner sin mat och partner med hjälp av doftsignaler. Flera av de arter jag studerar är skadegörare i jord- eller skogsbruk och därför är jag även intresserad av växtskydd som tar hänsyn till ekologiska och evolutionära aspekter.

Jörgen Ripa

Jörgen Ripa

jorgen.ripa@biol.lu.se
Jag jobbar med teoretisk evolutionsbiologi. Mitt arbete handlar till stor del om att förstå hur nya arter bildas, vilka generella mekanismer som kan vara viktiga. Tidigare har jag också jobbat mycket med populationsdynamik, dvs vad som styr hur många individer som finns av en viss art, hur man beräknar utdöenderisker, mm.

Torbjörn Tyler

Torbjörn Tyler

torbjorn.tyler@biol.lu.se
Jag är intendent vid Botaniska Museet med särskilt ansvar för samlingarna av kärlväxter, samt forskar om namngivning, släktskapsförhållanden och historiska och pågående förändringar i den Nordiska floran.

   
Stefan Andersson

Stefan Andersson

stefan.andersson@biol.lu.se
Stefan Andersson bedriver experimentell forskning om växters diversitet, evolution och pollinationsbiologi. Är speciellt intresserad av blommors genetiska variation och evolutionsmöjligheter. Undervisar på botanik-, floristik- och ekologikurser.

   
Sigvard Svensson

Sigvard Svensson

sigvard.svensson@biol.lu.se
Sigvard är museiassistent på Botaniska museet, och är expert på svamp och trollsländor.

   
Carin Jarl-Sunesson

Carin Jarl-Sunesson

carin.jarl-sunesson@biol.lu.se
Jag jobbade över 13 år på växtförädlings- och bioteknikföretag innan jag återvände till universitetet. Jag kan ganska mycket om växtförädling, GMO, växtgenetik och växtfysiologi. Jag har en man, tre barn och en trädgård med för mycket ogräs.

Lars Lundqvist

Lars Lundqvist

lars.lundqvist@biol.lu.se
Jag arbetar på Zoologiska museet vid Lunds universitet, och är mycket intresserad av djur. Min forskning handlar om parasitära kvalster, dit också fästingar räknas. Om hur de lever och hur man känner igen dem. Parasiter lever på andra djur och därför har jag också speciellt intresserat mig för små däggdjur, som näbbmöss, sorkar och möss.

Andreas Nord

Andreas Nord

andreas.nord@biol.lu.se
Jag är fågelfysiolog och forskar på hur fåglar hanterar extrem kyla och värme, och hur olika förhållanden under utvecklingen påverkar hur fåglar fungerar som vuxna. Särskilt intresserad är jag av djur i polarområden. På fritiden är jag en hängiven entomolog, och arbetar i första hand med skinnbaggar och skalbaggar.

Mats Hansson

Mats Hansson

mats.hansson@biol.lu.se
Jag är molekylärbiolog och arbetare mycket med DNA och proteiner. Främst är det växter jag studerar. Sädesslaget korn är en favorit.

Allan Rasmusson

Allan Rasmusson

allan.rasmusson@biol.lu.se
Jag heter Allan Rasmusson och är Professor i Växtfysiologi. Detta är läran om hur växter fungerar. Jag undervisar i Växtbiologi och Molekylär Cellbiologi. Jag forskar om två saker: (1) Varför växter slösar energi, vad nyttan med detta är och hur det kontrolleras. (2) Hur växter skyddar sina cellmembraner mot antibiotika som utsöndras av en del svampar som växterna lever i symbios med. Man kan säga, “hur de skyddar sig mot sina vänner”.

Viktor Nilsson-Örtman

Viktor Nilsson-Örtman

viktor.nilsson-örtman@biol.lu.se
Min forskning handlar om varför arter växer olika fort och blir olika stora, och om hur klimatförändringar påverkar arter som inte bara konkurrerar om samma föda utan också äter varandra. I mina experiment använder jag larver av flicksländor från Europa och Nordamerika. Jag har dessutom ett brinnande intresse för insekter i allmänhet, och små okända flugor i synnerhet.

   
Anders Nilsson

Anders Nilsson

anders.nilsson@biol.lu.se
Jag är akvatisk ekolog med bakgrund i evolutionär beteendeekologi. Mycket av min forskning handlar om fisk, med frågeställningar kring bl.a migration, bevarandebiologi, fiskeri, samt interaktioner i näringsvävar och sociala system

Lars Jonsson

Lars Jonsson

lars.jonsson@hkr.se
Lars Jonsson är gästexpert från Högskolan Kristianstad, där han är Universitetsadjunkt i biologi och kemi. Han hjälper Fråga en Biolog med identifiering av spindlar.