Fråga en Biolog

Allt du någonsin undrat om hur naturen fungerar

Hur gammal kan en blåmes bli?

Blåmesen, Cyanistes caeruleus, är vanlig i tätortsnära miljöer och har ökat väldigt i Sverige under de senaste decennierna. De allra äldsta blåmesarna vi känner till blev drygt 10 år gamla, men de allra flesta lever betydligt kortare än så. Bilden är tagen av Francis C. Franklin.

Jag har bott i min lägenhet i sju år och varje vår bygger ett par blåmesar bo i mellanrummet mellan mitt balkongtak och grannens balkonggolv. När ungarna kläckts hörs de och föräldrarna har fullt upp med att hämta mat till dem. Det är mycket trevligt att uppleva varje vår. Är det samma blåmesar som återkommer ( det har ju pågått i sju år)? Är det ungar som är födda där som återkommer eller är det helt enkelt nya blåmesar varje år?

Blåmesar häckar gärna på samma plats år efter år, om de överlever. Ibland faller den ena partnern bort, och då kan hanen häcka på samma plats med en annan hona. Om det istället är hanen som dör brukar honan inte stanna kvar i samma utsträckning. Ibland byter de också partners mellan åren, trots att både honan och hanen lever och har hälsan. Så blåmesar är inte lika strikt socialt monogama som t.ex. svanar.

De flesta blåmesar blir inte mer än ett par år gamla och åtminstone 90 procent av alla ungar klarar inte sitt första levnadsår. Vi har omkring 1000 fågelholkar för mestadels blåmesar utanför Lund. Här är det inte väldigt ovanligt med fåglar som är i alla fall 4-5 år gamla. De allra äldsta blåmesarna man har hittat har varit drygt 10 år gamla. Det vet man tack vare att de ringmärktes som ungfåglar och sedan hittades som vuxna. Det är såklart ovanligt att de hänger med så länge.

Det betyder att det inte alls är omöjligt att det är samma blåmesar som återkommer år efter år till er balkong, men chansen för att det är så är nog inte väldigt stor. Blåmesen är en vanlig fågel så det är inte omöjligt att ett nytt par slagit sig ned under årens lopp eftersom er balkong verkar vara en bra plats att häcka på.

Blåmesungar återkommer inte till platsen de föddes på, och de stannar heller inte kvar i närområdet för att hjälpa sin föräldrar att mata nästa års syskon som vissa andra fågelarter gör. Årsungar av blåmesar sprider sig istället ganska friskt. Många flyttar en kort sträcka söderut på hösten (20-30 mil som mest), medan andra slår sig ner mycket närmare sin födelseort där de lyckas hitta ett ledigt område.

Här kan du läsa mer om åldersrekord hos olika fågelarter. Och här har vi skrivit mer om ålder hos olika fåglar.

– Andreas Nord

april 30, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade