En svart vattensköldpadda i Ronneby brunnspark!

Reeves kärrsköldpadda, Mauremys reevesii, hör hemma i Ostasien där den lever i grunda vattensamlingar och våtmarker. I det vilda är det mycket sällsynt på grund av att dess levnadsområden har förstörts. Den anses därför som ”starkt hotad” (EN) av den globala rödlistningskommittén IUCN. Samtidigt är den ett populärt husdjur. Sköldpaddor är dock långlivade, varför många oansvariga djurägare gärna släpper ut dem när de tröttnat. Därför ser en ibland sköldpaddor i till exempel stadsparksdammar. Många vattensköldpaddor som kommer från tempererade områden klarar av att övervintra i södra Sverige under de numera milda vintrarna. Det finns en stor risk att dessa arter blir invasiva i framtiden, och det är därför angeläget att observationer rapporteras till Länsstyrelsen eller på Artportalen. Bilden är tagen av Louise Roslund.

På mitt sommarjobb på Naturum i Blekinge kom det in en kvinna som fotat en vattensköldpadda vi inte tidigare sett. Den är helt svart på bilden och liknar inte gulbukade, rödörade eller gulörade vattensköldpaddan. Min chansning är Reeves kärrsköldpadda, men för att rapportera den på Artportalen vill vi vara säkra. Bilden togs 26 juni i Ronneby brunnspark.

Det är absolut en Reeves kärrsköldpadda (Mauremys reevesii) som frågeställaren också var inne på, men den ser atypiskt ut för att det är en melanistisk variant av arten. Frågeställaren ska därför ha en skopa beröm, för att att gissa rätt på en sådan variant är på den högre skolan.

– Per-Arne Åhlén, gästexpert

Rent generellt: vet en inte arten kan man ju på till exempel på Artportalen rapportera ”Vattenköldpadda”, eller ange art med valet ”osäker bestämning”. Det sistnämnda ger ett frågetecken bakom artnamnet, så att osäkerheten framgår. Då brukar en få förslag (av varierande kvalitet!) från andra användare av Artportalen. Hellre en rapport om osäker (invasiv) art än ingen rapport alls!

– Björn Lardner, gästexpert

november 5, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade