Dramatisk scen i södra Dalarna

Idag, i mitten av april, gick vi i skogen i södra Dalarna. Vi såg ett stycke avsliten päls och många olika djurspår i anslutning. Det var nästan lite läskigt. Vad har hänt här? 

Pälsen får mig närmast att tänka på älg, men jag undrar också vad som har hänt. Hudkanten på bilden är såpass rak att den närmast ser avskuren ut istället för avsliten. Kanske är det rester efter en jakt?

Spåren är också svårtolkade eftersom de är tämligen utsmälta och därför otydliga. De runda spåren kan jag inte riktigt tolka, men det skulle kanske kunna vara efter en räv. Spåret med tre ganska spetsiga, framåtriktade tår tror jag är från något hjortdjur som satt fötterna på samma plats så att klövarna både från fram- och bakfot syns. Längst bak i den spårstämpeln syns två små avtryck som jag menar kommer från lättklövarna som hjortdjur har, alltså de små klövarna som sitter ett stycke upp på foten. Vildsvin har också spår med tydliga avtryck av bakklövar, men hos grisarna brukar de bakre klövarna peka mycket tydligare utåt än på din bild.

Det större avtrycket med er hand som storleksreferens menar jag dock är spår efter en järv. Ett roligt fynd av ett ännu sällsynt, men ökande djur. Järvar äter gärna kadaver på vintern, men de kan också slå stora bytesdjur som älgar och renar.

– Andreas Nord

maj 11, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade