Fråga en Biolog

Allt du någonsin undrat om hur naturen fungerar

Är bitbocken ett skadedjur?

Nej, bitbocken (Spondylis buprestoides) är namnet till trots inte alls något skadedjur. Larven utvecklas dock i död tallved i södra Sverige och äggläggande honor lockas därför av sådant som ”luktar tall.” Det kan vara färskt virke, målarfärg blandad med terpentinbaserade lösningsmedel, och så vidare. Det vuxna djuret flyger på natten och dras gärna till ljus, vilket också kan förklara varför bitbockar kan dyka upp inomhus i sommarnatten. Bilden är tagen av Anna Lena Gerhardsson.

Är bitbocken ett skadedjur? Vi fångade en inomhus och har tallskog runtomkring oss.

Nej, den är inget skadedjur. Larverna lever i döda tallar och stubbar.

– Olle Anderbrant

Bitbocken dras också till ljus och till ”sånt som luktar tall”. Det betyder att den gärna dyker upp kring utomhuslampor eller i och omkring hemmet, till exempel om en byggt något nytt med färskt virke, har lagrat färsk ved på tomten, eller kanske målat eller oljat något och då använt terpentin som lösningsmedel.

– Andreas Nord

januari 2, 2023

Inlägget postades i

Djur Ekologi